Denné detské sanatórium, s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vítame Vás,


Denné detské sanatórium, s.r.o.
Záhradná č.2
060 01 Kežmarok

IČO: 36483087
DIČ: 2021701429
č. účtu: SK4211110000006619737003
Denné detské sanatórium, s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré zastrešuje komplexné služby deťom s postihnutím. Služby, ktoré sú u nás poskytované, korešpondujú s programom včasnej intervencie pre dieťa s postihnutím (Early Intervention Program). Základné triedenie pracoviska vyplýva z členitosti budovy a dopĺňa ho funkčná vnútorná štruktúra poskytovaných služieb.

Obsahom činnosti Denného detského sanatória je:

   ambulancia FBLR
   detský stacionár
   špeciálna materská škola
   poradňa sociálnej prevencie a sociálneho poradenstva zameraná na prácu s deťmi so zdravotným postihnutím.
   klinická psychologická ambulancia


Súčasťou aktivít zariadenia zameraných najmä na komunikáciu s verejnosťou je existencia občianskeho združenia - Združenie na pomoc telesne a mentálne postihnutým "Pomoc v živote" v Kežmarku.
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky